Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje, których użytkowanie może powodować znaczne zanieczyszczanie środowiska (poszczególnych elementów jak i całości).

Rodzaje tych instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie to określa warunki:

  • emisji dla wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • emisji dla wprowadzania ścieków lub wód do ziemi
  • emisji dla wytwarzania odpadów
  • poboru wód

W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki dla wszystkich w/w 4 elementów niezależnie od tego czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwoleń dla każdego z elementów osobno.

Jeżeli na terenie jednego zakładu znajduje się kilka instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, to pozwolenie to obejmuje wszystkie instalacje.

Jednak na wniosek prowadzącego instalacje można:

  • objąć osobnymi pozwoleniami zintegrowanymi instalacje znajdujące się na terenie jednego zakładu
  • objęć pozwoleniem zintegrowanym instalacje nie wymagające takiego pozwolenia

Organ wydający pozwolenie dokonuje jego analizy co najmniej raz na 5 lat, jak również w przypadku gdy nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub wynika to z potrzeby dostosowania instalacji do zmian w przepisach ochrony środowiska.

Organ administracyjny umożliwia udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie lub zmianę w pozwoleniu zintegrowanym.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.